Tillbaka på jobbet

31.07.2018

Fyra veckors semester gick snabbt. Har efter mycket om och men lyckats göra en kalender till hemsidan. Har lagt in när det är styrelsemöten, personalgrupp mm.

I ledningsgruppen sitter Peter Nilsson, Andreas Berntsson och Jan-Åke Friskvik.

I personalgruppen sitter Peter Nilsson, Lina Jacobsson och Jan-Åke Friskvik sitter med.

I koncern och AO-råd sitter Peter Nilsson och  Jan-Åke Friskvik

Så skicka gärna med frågor till dessa möten om ni funderar på något. I höst fortsätter jobbet med nytt lönesystem. Hoppas vi kan presentera ett förslag före året är slut.  

Peter